Chức vụ: Kế toán trưởng

Là thành viên Hội Kế toán Việt nam, Minh Thủy là một chuyên viên kế toán có nhiều năm kinh nghiệm, từng giữ chức vụ kế toán trưởng của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong nhiều năm. Minh Thủy có nhiều kinh nghiệm, giải pháp trong công tác tổ chức kế toán, tư vấn tài chính, thuế và các vấn đề liên quan đến kỷ luật lao động trong doanh nghiệp.

Chứng chỉ: Cử nhân Kinh tế – Đại học tài Chính Thành phố Hồ Chí Minh

By |2018-10-09T04:03:29+00:00Tháng Mười 9th, 2018|Nhân sự|