hoi-dap
Hỏi đáp2018-10-15T05:06:30+00:00
Về việc khấu trừ thuế đầu vào đối với công ty phần mềm kế toán?2018-10-15T05:03:13+00:00

Thưa luật sư,

Công ty em sản xuất phần mềm kế toán mới thành lập tháng 01.2011, trong quá trình hoạt động công ty được miễn đóng thuế GTGT và TNDN phải không luật sư? Vậy em có phải làm thủ tục gì để được miễn thuế TNDN không luật sư

Những đối tượng nào phải nộp thuế thu nhập cá nhân?2018-10-15T05:04:13+00:00

Theo Điều 2 luật thuế thu nhập cá nhân

  1. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.
  2. Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

a) Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;

b) Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.

3. Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này

Kỳ tính thuế đối với cá nhân cư trú được quy định như thế nào?2018-10-15T05:04:36+00:00

a) Kỳ tính thuế tính theo năm (năm dương lịch): Áp dụng đối vối thu nhập từ kinh doanh; thu nhập từ tiền lương, tiền công.

b) Kỳ tính thuế tính theo từng lần phát sinh thu nhập: Áp dụng đối với thu nhập từ đầu tư vốn; thu nhập từ chuyển nhượng vốn, trừ thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ trúng thưởng; thu nhập từ bản quyền; thu nhập từ nhượng quyền thương mại; thu nhập từ thừa kế, quà tặng.

c) Kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh thu nhập hoặc tính theo năm (năm dương lịch): Áp dụng đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán. Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán được tự lựa chọn hình thức nộp thuế theo từng lần hay tạm tính thuế theo từng lần và quyết toán cuối năm. Trường hợp cá nhân chọn kỳ tính thuế theo năm thì phải đăng ký từ đầu năm với cơ quan thuế.

Về việc khấu trừ thuế đầu vào đối với công ty phần mềm kế toán?2018-10-15T05:04:44+00:00

Do doanh nghiệp em không đóng thuế GTGT đầu ra do đó khi công ty em trang bị một số trang thiết bị cho công ty: các tài sản như máy tính, xe… thì công ty có được hoàn trả tiền thuế GTGT đầu vào không.

Em xin chân thành cám ơn luật sư!

Trả lời :

Chào bạn,

-Sản xuất phần mềm không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo Thông tư 129/2008/TT-BTC do vậy không đượckhấu trừ hoặchoàn thuế đầu vào.

-Sản xuất phần mềm không được miễn thuế theo TT 130/2008/TT-BTC

Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản của cá nhân cư trú được xác định?2018-10-15T05:05:14+00:00
  1. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định bằng giá chuyển nhượng bất động sản theo từng lần chuyển nhượng trừ giá mua bất động sản và các chi phí liên quan, cụ thể như sau:

a) Giá chuyển nhượng bất động sản là giá theo hợp đồng tại thời điểm chuyển nhượng;

b) Giá mua bất động sản là giá theo hợp đồng tại thời điểm mua;

c) Các chi phí liên quan được trừ căn cứ vào chứng từ, hoá đơn theo quy định của pháp luật, bao gồm các loại phí, lệ phí theo quy định của pháp luật liên quan đến quyền sử dụng đất; chi phí cải tạo đất, cải tạo nhà, chi phí san lấp mặt bằng; chi phí đầu tư xây dựng nhà ở, kết cấu hạ tầng và công trình kiến trúc trên đất; các chi phí khác liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản.

2. Trường hợp không xác định được giá mua và chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản thì thu nhập chịu thuế được xác định là giá chuyển nhượng bất động sản.

3. Chính phủ quy định nguyên tắc, phương pháp xác định giá chuyển nhượng bất động sản trong trường hợp không xác định được giá chuyển nhượng hoặc giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ghi trên hợp đồng thấp hơn giá đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định có hiệu lực tại thời điểm chuyển nhượng.

4. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật.

Thế nào là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú?2018-10-15T05:05:33+00:00

Theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 04/2007/QH12, Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong hai điều kiện sau đây

a) Có mặt tại Việt nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

b) Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.

Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng được hai điều kiện trên.