KHOA HỌC PHÁP LÝ

Khoa học pháp lý2018-10-09T04:22:26+00:00
910, 2018

Trắng tay vì vay tiền bằng hợp đồng bán nhà, đất

Vay tiền nhưng lại ký hợp đồng mua bán nhà, đất với giá rẻ mạt. Đến hạn trả nợ thì bất động sản đó đã thuộc về chủ mới. Theo phản ánh của nhiều bạn đọc, do biết họ cần vay tiền nên bên cho vay đã ép họ ký hợp đồng mua bán nhà, đất để làm tin rồi sau đó chiếm luôn nhà, đất. Từ ủy quyền chuyển sang bán đứt Ông H. và ông N. (huyện Long Thành, Đồng Nai) có 17.000 m2 đất. Tháng 1-2011, do cần vốn để làm ăn mà ngân hàng không cho [...]

2909, 2018

BÀ VỢ NÀO ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ

Ngày 15 tháng 8 năm 2011, Báo Pháp luật online có bài viết Phản ánh "Bà vợ nào được hưởng thừa kế?" Trước năm 2005, ông C. mất, gia đình ông đã vướng vào một vụ kiện đòi chia di sản của ông để lại. Sự việc càng phức tạp hơn bởi khoảng năm 1950 và 1960, ông C. sống như vợ chồng với hai phụ nữ A, B; còn lại là bà E., ông C sống từ năm 1979 cho đến khi mất. Trong sự việc này, có nhiều quan điểm khác nhau của nhiều tác giả, chúng tôi [...]