Chức vụ: Chuyên viên pháp lý

Giảng viên thỉnh giảng Khoa lý luận chính trị, Trường Đại học Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh.

  • Cử nhân luật – Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh
  • Chứng chỉ Lý luận dạy học đại học
By |2018-10-09T03:54:00+00:00Tháng Mười 9th, 2018|Nhân sự|